Miejsce pracy: Centrum Medyczne w Radzyminie

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW

 • prowadzenie rachunkowości jednostki i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • nadzór nad ewidencją: przychodów, kosztów, majątku, zasobów materiałowych, obrotów gotówkowych i bezgotówkowych i pozostałymi ewidencjami oraz związanymi z ewidencjami przypisanych kont Księgi Głównej,
 • nadzór nad uzgadnianiem bieżących zapisów ewidencyjnych i dekretów na kontach Księgi Głównej,
 • nadzór nad rozliczaniem kosztów działalności,
 • kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym, zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych, będących podstawą do wystawienia polecenia zapłaty oraz sporządzanie przelewów,
 • nadzór nad ewidencją środków trwałych, wyposażenia i majątku w użyczeniu, nadzór nad klasyfikacją zakupionego sprzętu i aparatury medycznej i sporządzanymi rocznymi planami amortyzacji,
 • nadzór nad ewidencją otrzymywanych darów,
 • nadzór nad terminowym regulowaniem i realizacją w imieniu Szpitala zobowiązań,
 • egzekwowanie należności i dochodzenie roszczeń spornych wspólnie z obsługą prawną Centrum Medycznego,
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłową ewidencją majątku Centrum Medycznego,
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Centrum Medycznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami prawa finansów publicznych, prawa bilansowego i podatkowego.
 • prowadzenie operacji gospodarczych i finansowych zgodnych z planem finansowym,
 • kompleksowe i rzetelne prowadzenie dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów finansowych,
 • nadzór nad sporządzanymi deklaracjami ZUS, PFRON, sprawozdań GUS,
 • przygotowywanie i przekazywanie deklaracji podatkowych w zakresie podatków dochodowych CIT, PIT oraz VAT,
 • inne wynikające z przepisów prawa.

WYMAGANIA

 • Wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
 • Wykształcenie wyższe (ekonomiczne, finanse, rachunkowość) i 5 – letnie doświadczenie zawodowe w służbach finansowo – księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu księgowości.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej.
 • Doskonała znajomość przepisów prawnych niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, dobrej organizacji pracy swojej i podległego zespołu.
 • Sumienność, dokładność i odpowiedzialność.

OFERUJEMY

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i samorealizacji,
 • pracę w rozwijającym się Centrum Medycznym, którego misją jest ratowanie zdrowia i życia ludzi,
 • dopłaty do Karty sportowej,

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) należy przesyłać na adres: sekretariat@cmradzymin.pl lub na adres: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. –SPZZOZ w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja, 05-250 Radzymin. (decyduje data stempla pocztowego)

‼️‼️‼️Dokumenty aplikacyjne można składać do 15.07.2023 roku – po tym terminie nadesłane dokumenty nie będą przyjmowane.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Kontakt:
Renata Łada
Kierownik Działu Kadr i Płac
e-mail: sekretariat@cmradzymin.pl,
telefon: 22 7607 170 / 22 7607 182
fax: 22 7607 201

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłacznie z wybranymi kandydatami.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć jedną z poniższych klauzul:
• Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

• Klauzula rekrutacyjna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

INFORMACJA:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r w Radzyminie – SPZ ZOZ  (ul. Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin). Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.