W poradni chirurgii ogólnej wykonywane są świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia schorzeń chirurgicznych. Prowadzone są także konsultacje kwalifikacyjne przed planowanymi zabiegami operacyjnymi oraz konsultacje kontrolne po zabiegach. Nasi lekarze specjaliści przekazują w trakcie przyjęć pacjentów niezbędne informacje o schorzeniach, przebiegu ich leczenia oraz koniecznych badaniach i zabiegach, które należy wykonać.