ISO 9001

Ochrona zdrowia od wielu lat wykorzystuje systemy zarządzania oparte na ISO, jako narzędzia służące do poprawy jakości oferowanych usług, redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia błędów oraz standaryzacji prowadzonych działań. ISO 9001, jako standard jakości, jest wyznacznikiem konkurencyjności oraz skuteczności funkcjonowania placówek medycznych. Stanowi też podstawowe kryterium jakościowe stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia podczas kontraktowania świadczeń medycznych. Ustanowione w ramach systemu zarządzania jakością procesy powinny zapewniać prawidłową realizację świadczeń medycznych.

 

ISO 27001

Wdrożenie Systemu Bezpieczeństwa Informacji ze względu na charakter działalności i przetwarzanych danych, system w branży usług medycznych i laboratoriach medycznych koncentruje się głównie na zachowaniu odpowiedniej poufności danych. Należy również pamiętać, że dobrze funkcjonujący System Bezpieczeństwa Informacji zgodny z ISO 27001 ma również zapewnić dostępność i integralność przetwarzanych informacji, chroniąc w ten sposób zarówno interesy Klientów – pacjentów, jak również samej placówki /jednostki (poprzez np. zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych itp.).