Zielona karta DiLO

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (potocznie: zielona karta DiLO) została wprowadzona 1 stycznia 2015 roku wraz z pakietem onkologicznym – grupą przepisów mających na celu poprawę diagnostyki i usprawnienie leczenia raka w Polsce. Szybka terapia onkologiczna dedykowana jest Pacjentom, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz chorym w trakcie leczenia onkologicznego. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w dostępie do leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Diagnostyka i leczenie w ramach pakietu onkologicznego nie są także objęte limitami przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Terminy udzielania świadczeń pacjentom z podejrzeniem nowotworu w ramach pakietu onkologicznego.

W czasie pierwszych 4 tygodni:
• pacjent czeka na wizytę u lekarza specjalisty – maksymalnie 2 tygodnie;
• pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej (na podstawie tych badań lekarz potwierdza lub wyklucza chorobę nowotworową u pacjenta) – maksymalnie 2 tygodnie;
W czasie kolejnych 2 tygodni:
• pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalsitę w ramach diagnostyki pogłebionej. Na ich podstawie lekarz określa stopień zaawansowania choroby.

Aby szybka terapia onkologiczna uwzględniała potrzeby związane ze specyfiką choroby danego pacjenta, przewidziano jeden dodatkowy tydzień na rozpoczęcie diagnostyki pogłebionej. Jest to czas na organizację przejścia pacjenta z jednej placówki ochrony zdrowia do drugiej, jeśli okaże się, że diagnostyka tego wymaga.

Szybka terapia onkologiczna

 

PORADNIA ONKOLOGICZNA
Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZZOZ
05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3-go Maja 17
tel. 22 7607 200

ZAKŁADANIE KART DILO
Gabinet 223/II piętro
czynne w godzinach 08.00 – 15.30
tel. 22 7607 178

 

Szybka terapia onkologiczna