Krzysztof Jarząbek
Dyrektor

e-mail: sekretariat@cmradzymin.pl

telefon: 22 7607 170
fax: 22 7607 201

lek. Marta Sadowska
p.o. Z-cy Dyrektora ds. medycznych

e-mail: sekretariat@cmradzymin.pl

telefon: 22 7607 170
fax: 22 7607 201

Grzegorz Gomoła
Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych

e-mail: sekretariat@cmradzymin.pl

telefon: 22 7607 170
fax: 22 7607 201

Jolanta Król
Pełnomocnik Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

e-mail: jolanta.krol@cmradzymin.pl,

telefon: 22 7607 174
fax: 22 7607 201

Ewa Bieniek
Główna Księgowa

e-mail: ewa.bieniek@cmradzymin.pl

tel: 22 7607 176

fax: 22 7607 201

Monika Pruszyńska

Pełnomocnik Dyrektora ds kontrolingu i planowania

e-mail: monika.pruszynska@cmradzymin.pl

22 760 7 1 88

fax: 22 7607 201

Renata Łada
Kierownik działu kadr i płac

e-mail: renata.lada@cmradzymin.pl

tel: 22 7607 182

fax: 22 7607 201