Fizjoterapia ambulatoryjna
Rehabilitacja jest całokształtem działań podejmowanych w celu przywrócenia pacjentowi pełnej sprawności. W wielu przypadkach cel ten ogranicza się do zwiększenia komfortu, jeśli powrót do pełnej sprawności nie jest możliwy. Działania podejmowane przez rehabilitantów mają na celu dostarczenie bodźców – są to najczęściej działania z zakresu fizjoterapii, a więc w pewien sposób stymulujące określone tkanki, co w założeniu ma pobudzić je do normalnego, prawidłowego funkcjonowania.

 

DO PORADNI W RAMACH NFZ WYMAGANE JEST SKIEROWANIE

Skierowaniem nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Pamiętaj! Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.

 

Zakres usług
Konsultacje
• Konsultacja specjalisty fizjoterapii;
• Konsultacja magistra fizjoterapii;

Gabinet masażu
• Konsultacja magistra fizjoterapii z terapią manualną;
• Drenaż limfatyczny częściowy;
• Masaż klasyczny – leczniczy częściowy  (40 minut);
• Masaż klasyczny – leczniczy częściowy  (20 minut);
• Masaż klasyczny – leczniczy całościowy (30 minut);
• Masaż uciskowy – kombinezon;

Hydroterapia
• Masaż wirowy kończyn dolnych;
• Masaż wirowy kończyn górnych;

Kinezytaiping
• Kinezytaping – oklejanie;
• Kinezytaping – oklejanie taśmą pacjenta;

Fizjoterapia
• Diatermia;
• Elektrostymulacja;
• Elektrostymulacja punktowa nerwu twarzowego;
• Galwanizacja;
• Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetronik);
• Jonoforeza;
• Ultrafonoforeza;
• Ultradźwięki miejscowe;
• Krioterapia miejscowa (ciekły azot);
• Fala uderzeniowa;

Laseroterapia
• Laser wysokoenergetyczny;
• Laseroterapia punktowa;
• Laseroterapia skaner;

Elektroterapia
• Prądy diadynamiczne;
• Prądy interferencyjne;
• Prądy KOTZA;
• Prądy TENS;
• Prądy TRABERTA;

Światłoterapia
• Sollux;