#Walka_z_COVID-19

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z pojawiającymi się na platformach internetowych i społecznościowych informacjami dotyczącymi indywidualnych zbiórek pieniędzy na potrzeby naszego Szpitala, uprzejmie informujemy, iż dysponujemy własnym rachunkiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA numerem rachunku bankowego:

  • 69 1240 6074 1111 0010 6208 8959

które dedykowane jest do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy indywidualnie chcą dokonać dobrowolnej wpłaty na rzecz Szpitala z dopiskiem: „Walka z COVID-19”.

Uprzejmie informujemy, iż zbiórka jest formą dobrowolnej wpłaty na rzecz Szpitala.

Zapewniamy Państwa, że pieniądze wpłacone na powyższy cel przeznaczone zostaną tylko i wyłącznie na zakup środków indywidualnej ochrony biologicznej, masek FFP3/FFP2, fartuchów ochronnych, przyłbic, masek chirurgicznych i ochronnych, środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni oraz środków dezynfekcyjnych do pomieszczeń.

Dodatkowo środki finansowe z dobrowolnych wpłat przeznaczymy również na zakup niezbędnego sprzętu medycznego typu respiratory i kardiomonitory, jeżeli zajdzie taka potrzeba spowodowana rozszerzająca się epidemią.

Mile widziane jest też wsparcie rzeczowe poprzez zakup brakujących materiałów lub sprzętu.

Jeżeli będzie taka potrzeba z każdym z darczyńców zawrzemy stosowną umowę.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

——————————————–

Szczegółowe pytania lub uzyskanie stosownych informacji prosimy kierować za pośrednictwem maila: sekretariat@cmradzymin.pl

 

Darowizna na przeciwdziałanie Covid-19 pozwoli obniżyć podatek
Darowizny przekazane służbom medycznym można odliczyć od podstawy opodatkowania i w konsekwencji zapłacić niższy podatek PIT lub CIT. Im szybciej przekaże się wsparcie, tym więcej można odliczyć – maksymalny pułap to 200 proc. wartości darowizny.

Co można odliczyć?

Odliczyć można pieniężne lub rzeczowe wsparcie, pod warunkiem, że zostało przekazane:

  1. Podmiotom leczniczym, w tym wykonującym transport sanitarny, wpisanym do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”.
  2. Agencji Rezerw Materiałowych;
  3. Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Kiedy trzeba dokonać darowizny?

Do ulgi uprawniają darowizny dokonane od 1 stycznia do 30 września br. Przy czym im szybciej przekaże się wsparcie, tym więcej można odliczyć.

Jaka jest wysokość odliczenia?

Zależy to od tego, kiedy podatnik dokonał darowizny. I tak przy wsparciu przekazanym:

  1. Do 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny;
  2. W maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny;
  3. Od 1 czerwca do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega równowartości darowizny.