Program Profilaktyki Osteoporozy

 

Kryteria udziału:
Do udziału w projekcie mogą przystąpić kobiety w wieku 50 – 70 lat (deklarujące pracę zawodową lub chęć podjęcia zatrudnienia). Do diagnostyki pogłębionej kwalifikują się kobiety z podwyższonym ryzykiem złamań wg kalkulatora FRAX lub z dokonanym złamaniem niskoenergetycznym, u których lekarz nie zdiagnozował wcześniej osteoporozy i nie leczył w tym kierunku. Kobiety, które nie spełniają kryteriów skierowania powinny pozyskać wiedzę od przeszkolonej osoby w zakresie profilaktyki osteoporozy i ewentualnie otrzymać broszurkę.

Schemat ostępowania:
1. Pacjentka zgłasza się do rejestracji gdzie otrzymuje Formularz Zgłoszeniowy, który należy dokładnie wypełnić i podpisać. Formularz można również wydrukować ze strony https://cmradzymin.pl/profilaktyka-1/program-profilaktyki-osteoporozy
2. Z wypełnionym formularzem, Pacjentka zapisywana jest na wizytę do lekarza POZ w naszym Centrum Medycznym, bez względu na złożoną deklarację.
3. Lekarz podczas wizyty ocenia ryzyko złamań wg kalkulatora FRAX oraz wywiadu przeprowadzonego z pacjentką.
◦ Kobiety, których wynik nie kwalifikuje do dalszej diagnostyki, otrzymują od lekarza poradę w zakresie profilaktyki osteoporozy.
◦ Do diagnostyki pogłebionej kwalifikują się kobiety z podwyższonym ryzykiem złama wg kalkulatora FRAX. W takich przypadkach lekarz wystawia skierowanie do Specjalistycznego Osrodka Profilaktyki Osteoporozy.

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji wspólnie z prtnerem: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF” realizuje projekt pn: „Program profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”, nr projektu POWR.05.01.00-ip.05-00-007/18 w ramach Programu Wiedza Edykacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program profilaktyki osteoporozy