Zasady odbioru preparatów jodowych w Punkcie Wydawania Tabletek Jodku Potasu (PWTJP)

 

WAŻNE: wydanie preparatu w punktach wydawania nastąpi dopiero po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne, więc nie ma konieczności udawania się do nich.
Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletki w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Wydawanie preparatów jest jednorazowe.

 

Zasady odbioru preparatów jodowych
1. Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla ludności do ukończenia 60 roku życia.
2. Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są osoby dorosłe.
3. W przypadku wydawania tabletek jodku potasu dla rodziców/opiekunów dzieci do trzech lat (dla których przewidziano przyjęcie ¼ lub ½ tabletki), należy wydać całą tabletkę, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/opiekunowie. W przypadku gdy rodzic/opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka w wieku do trzech lat, należy rozważyć możliwość wykorzystania jednej tabletki dla dwojga dzieci.
4. Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.), o ile przedstawi imienną listę tych osób – wzór oświadczenia w załączeniu.
5. Tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania.
6. Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze Centrum Medycznego. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
7. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
8. Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będą patrole Policji.

 

Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach
Opakowanie tabletek jodku potasu pochodzi z rezerw strategicznych i podlega dzieleniu, aby odbiorca otrzymał właściwą liczbę tabletek wynikającą ze schematu dawkowania.

1. Noworodki do 1 miesiąca życia, 16,25 mg – ¼ tabletki
2. Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32,5 mg – ½ tabletki
3. Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg – 1 tabletka
4. Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg – 2 tabletki
5. Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg – 2 tabletki

 

Wskazania do stosowania:
Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej.

 

Przeciwwskazania:
• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
• Opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa,
• Nadczynność tarczycy,
• Zapalenie naczyń z hipokomplementemią.

 

Uwaga!
Przyjmowanie tabletek z jodkiem potasu przez osoby powyżej 40 lat nie jest zalecane (wg karty charakterystyki), ponieważ jest mniej prawdopodobne, że skorzystają oni na leczeniu jodem po ekspozycji na jod radioaktywny.