Logopeda to nie tylko terapeuta od wad wymowy. Pomaga namierzyć i usunąć bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Logopeda pracuje również z osobami dorosłymi.

Neurologopeda zajmuje się leczeniem zaburzeń mowy, które wynikają z chorób neurologicznych. Mowa ma dla człowieka znaczenie szczególne – jest narzędziem służącym do komunikacji, wyrażania siebie i swoich uczuć. Istnieją różne powody zaburzeń związanych z właściwą wymową, a jednymi z dość częstych są choroby układu neurologicznego. Neurologopeda zajmuje się diagnostyką, badaniem i ostatecznie terapią takich zaburzeń. Prowadzi terapie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, przy czym w zależności od wieku badane są inne obszary rozwoju lub prawidłowości wymowy.

 

Kiedy potrzebna jest konsultacja logopedy?
Na pewno nie należy czekać, aż dziecko wyrośnie z wady wymowy. Warto skorzystać z konsultacji logopedy, gdy zaobserwujemy u swojej pociechy:
• zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego: nieprawidłową budowę języka (zbyt krótkie wędzidełko językowe), wady zgryzu, anomalie zębowe, podejrzewamy upośledzenie słuchu fizycznego;
• zauważymy, że jego rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka przebiega wolniej niż u rówieśników;
• wymowa dziecka nie spełnia standardów rozwoju mowy właściwych danemu wiekowi.
• z noworodkiem, aby się dowiedzieć, czy maluch prawidłowo oddycha, połyka, ssie – rozwój tych funkcji ma wpływ na wymowę dziecka w przyszłości.