Poradnia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszelkich zaburzeń lękowych, zaburzeń adaptacyjnych, reakcji na ciężki stres, zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych, objawów i oznak chorobowych dotyczących stanu emocjonalnego, powierzchowności, a także leczeniem osób z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjoekonomicznymi i psychosocjalnymi.
W poradni przyjmowane są dzieci, młodzież i osoby dorosłe na podstawie skierowania.

 

Skierowanie
WAŻNE! Do psychologa / psychoterapeuty jest wymagane skierowanie.
Świadczenia gwarantowane, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia są w całości finansowane przez NFZ i nie podlegają współfinansowaniu przez pacjentów. Świadczenia wykonane w innym standardzie, niż określony w rozporządzeniu, w całości finansowane są przez pacjenta.

 

Specjaliści
Zespół Poradni Psychologicznej tworzą doświadczeni psychoterapeuci, psycholodzy kliniczni i psycholodzy. Osoby prowadzące psychoterapię ukończyły odpowiednie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenia uprawniające do prowadzenie psychoterapii i pracują pod stałą superwizją (ich praca jest nadzorowana przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).
Do psychologa lub psychoterapeuty wymagane jest skierowanie, może je wydać np. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinny), lekarz specjalista lub lekarz psychiatra.

 

Z jakimi schorzeniami można się zgłosić?
Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń psychologicznych:
• zaburzenia lękowe w postaci fobii;
• zaburzenia lękowe;
• reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne;
• zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne);
• inne zaburzenia nerwicowe;
• czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach;
• zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych;
• objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego;
• stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania;
• osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjoekonomicznymi i psychosocjalnymi;
• osoby wymagające świadczeń służby zdrowia w innych okolicznościach;