Klauzula informacyjna dla pracowników

Pracownik

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r w Radzyminie – SPZ ZOZ ul. Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@cmradzymin.pl, tel. 22 7607 170

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Ewa Kowalewicz, e-mail: ojom@dpag.pl, tel: +48 694 488 138 lub bezpośrednio do Administratora ze wskazaniem „Inspektor Ochrony Danych”
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw.