W Poradni Logopedycznej oferujemy szeroki zakres usług związanych z diagnostyką, terapią oraz wsparciem osób z różnorodnymi trudnościami komunikacyjnymi i zaburzeniami mowy. Nasze usługi obejmują:

  1. Diagnostykę zaburzeń mowy: Przeprowadzamy dokładne badania diagnostyczne, w tym ocenę funkcji mowy, analizę wymowy, testy słuchowe, oraz obserwację komunikacji dziecka lub dorosłego, w celu ustalenia rodzaju i stopnia zaburzeń mowy, takich jak dyzartria, afazja, dyslalia, czy zaburzenia głosu.
  2. Terapię logopedyczną: Opracowujemy spersonalizowane plany terapeutyczne, które obejmują różnorodne metody terapeutyczne, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia artykulacyjne, oraz techniki wspomagające rozwój mowy, czyli np. terapię komunikacyjną, terapię myślenia, terapię zaburzeń głosu. Naszym celem jest poprawa sprawności komunikacyjnej, poprawa wymowy, oraz rozwój umiejętności językowych.
  3. Współpracę z rodziną i otoczeniem: Zapewniamy wsparcie i edukację dla rodziców, opiekunów oraz innych osób bliskich, aby pomóc im zrozumieć potrzeby i wyzwania związane z trudnościami komunikacyjnymi ich dziecka lub bliskiej osoby. Staramy się również integrować terapię logopedyczną z innymi formami wsparcia, takimi jak terapia zajęciowa, terapia behawioralna, czy terapia sensoryczna.

W Poradni Logopedycznej staramy się zapewnić kompleksową i wszechstronną opiekę nad osobami z zaburzeniami mowy, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Działamy z zamiłowaniem do pracy z ludźmi oraz zrozumieniem dla sytuacji każdego pacjenta, dążąc do osiągnięcia najlepszych efektów terapeutycznych.

Pamiętaj! Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.

 

Wizyta w poradni w ramach NFZ wymaga posiadania e-skierowania.

Przy wizycie w poradni specjalistycznej pacjent powinien posiadać ważne e-skierowanie, oprócz dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia do korzystania z usług zdrowotnych. E-skierowanie jest niezbędne do przeprowadzenia badań diagnostycznych oraz otrzymania świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

WAŻNE:

E-skierowanie do lekarza specjalisty nie może być zastąpione kartą informacyjną z leczenia szpitalnego, izby przyjęć ani szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeśli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

 

Odwołanie wizyty/zmiana terminu

Z myślą o Państwa komforcie i oczekiwaniach, a także naszym profesjonalnym podejściu, które wymaga odpowiedniego przygotowania się do każdej umówionej wizyty, uprzejmie prosimy o wcześniejsze poinformowanie Poradni o ewentualnym odwołaniu lub potrzebie ustalenia nowego terminu spotkania, najpóźniej dzień przed ustalonym terminem. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

 

Informacje dla pacjentów

Godzina podana w rejestracji jest jedynie orientacyjnym czasem, w którym planowane jest przyjęcie do lekarza lub wykonanie zabiegu medycznego w Poradni. Ostateczny czas zależy od aktualnego stanu zdrowia pacjentów oraz od przebiegu udzielania świadczeń poprzedzających wizytę, na którą pacjent się umówił. W związku z tym, prosimy o przybycie do Poradni około 10 minut przed podanym czasem rejestracji, aby zapewnić sobie odpowiednią ilość czasu na wizytę. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Metody rejestracji w naszej poradni:

  1. Telefoniczna: Możesz umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 22 7607 200. Nasz personel rejestracyjny pomoże Ci znaleźć dogodny termin.
  2. Osobiście: Istnieje możliwość zapisania się na wizytę osobiście, odwiedzając naszą poradnię i korzystając z usług recepcji.
  3. Poprzez osoby trzecie: Jeśli potrzebujesz, ktoś inny może umówić Cię na wizytę, dzwoniąc lub odwiedzając naszą poradnię w Twoim imieniu.

Dzięki różnorodnym metodom rejestracji, staramy się zapewnić naszym pacjentom łatwy i wygodny dostęp do potrzebnej opieki medycznej.

Pozostałe poradnie specjalistyczne
w ramach NFZ