1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
  2. Prawo do informacji
  3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
  4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji
  5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
  7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
  8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
  11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

https://www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjenta

https://rpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Prawa Pacjenta
Informator o prawach pacjenta
Strategia_RPP_na_lata_2020_2023