W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwieniu spraw bezpłatną pomoc on-line tłumacza języka migowego.

 

Schemat działania systemu tłumacz on-line

Głównym zadaniem Tłumacza on-line języka migowego jest zapewnienie możliwości swobodnego porozumiewania się z osobą Głuchą. Oferujemy Państwu stały kontakt w wyznaczonych godzinach z wykwalifikowanymi tłumaczami języka migowego w dwóch językach: Polski Język Migowy (PJM) oraz System Językowo-Migowy (SJM). Każdy nasz tłumacz posługuje się biegle PJM i SJM.

 

 

 

 

 

 

 

Jak wygląda usługa Tłumacza on-line języka migowego w krokach?

Jak wygląda usługa Tłumacza on-line języka migowego w krokach?

DOTYCZY USŁUGI TŁUMACZA ON-LINE DLA KONTA NIE ZALOGOWANEGO – MOŻLIWOŚĆ LOGOWANIA Z DOMU PRZEZ PACJENTA:

Aplikacja internetowa: https://pzgomaz.com/conference Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z pracownikiem rejestracji. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

 

Do obsługi aplikacji wskazane jest użycie jednej z podanych przeglądarek: Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari (system operacyjny macOS), Internet Explorer Edge (tylko Windows10). Do skorzystania z usług tłumacza zdalnego wymagane jest urządzenie z kamerą i mikrofonem.

 

Po uruchomieniu aplikacji, w górnym lewym okienku pojawi się lista dostępnych tłumaczy. W celu nawiązania połączenia kliknij zieloną słuchawkę przy wybranym tłumaczu. W celu zakończenia połączenia kliknij na czerwoną słuchawkę.

Tłumacz języka migowego dokonuje profesjonalnego tłumaczenia, dzięki czemu pracownik i niesłyszący pacjent sprawnie się komunikuje.

 

DOTYCZY USŁUGI TŁUMACZA STACJONARNIE:

Dostępność usługi: od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 17.00

Zamówienie usługi – tłumacz przyjeżdża osobiście do CM Radzymin: zgłoszenie należy przesłać co najmniej na trzy (3) dni przed terminem wykonania usługi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – tłumacz języka migowego

Przypadki nagłe: tłumacz języka migowego stawi się w siedzibie zamawiającego w terminie do 3 godzin plus czas przejazdu z siedziby wykonawcy do siedziby zamawiającego od otrzymania przez wykonawcę zawiadomienia o konieczności świadczenia usługi w trybie pilnym.

 

Wypełniony Formularz zgłoszenia pacjent może przekazać:

  • elektronicznie na adres poczty sekretariat@cmradzymin.pl
  • faksem na numer 22 7607 201
  • osobiście w rejestracji placówki

 

Po przyjęciu zgłoszenia Przychodnia/Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji usługi w terminie, o którym mowa, pracownik rejestracji, zawiadamia skutecznie o tym fakcie osobę uprawnioną, jednocześnie wyznaczając nowy termin realizacji usługi po ustaleniu z osobą wyznaczoną do realizacji usługi lub wskazuje inną formę realizacji przedmiotowych uprawnień.