Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program profilaktyki raka szyjki macicy jest skierowany do kobiet w wieku od 25 do 64 lat i obejmuje następujące kategorie:

 1. Kobiety w wieku od 25 do 64 lat, które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat:
  • Celem programu jest zapewnienie regularnych badań cytologicznych (Pap test) co najmniej co trzy lata dla kobiet w tym przedziale wiekowym.
  • Cytologia pozwala na wczesne wykrycie zmian przednowotworowych oraz raka szyjki macicy, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie.
 2. Kobiety w wieku od 25 do 64 lat obciążone czynnikami ryzyka:
  • W skład tej grupy wchodzą kobiety:
   • zakażone wirusem HIV,
   • przyjmujące leki immunosupresyjne,
   • zakażone wirusem HPV (typ wysokiego ryzyka),
  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  • Dla tej grupy zaleca się częstsze badania cytologiczne, minimum raz na rok, ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju raka szyjki macicy.

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności z powodu raka szyjki macicy poprzez regularne przeprowadzanie badań cytologicznych, które umożliwiają wczesne wykrycie zmian nowotworowych lub przednowotworowych. Regularne badania pozwalają na szybkie podjęcie odpowiednich działań diagnostycznych i terapeutycznych, co zwiększa szanse na wyleczenie.

 1. Kobiety powinny regularnie kontaktować się ze swoim lekarzem lub placówką medyczną w celu umówienia się na badanie cytologiczne zgodnie z zaleceniami wiekowymi i indywidualnym ryzykiem zdrowotnym. Badanie cytologiczne jest bezpieczne i skuteczne, a jego regularne wykonywanie może uratować życie poprzez wcześniejsze wykrycie raka szyjki macicy.Zachęcamy wszystkie kobiety w wieku 25-59 lat do regularnych badań cytologicznych, szczególnie te obciążone czynnikami ryzyka, aby zapewnić sobie zdrowie i dobrostan.

Metody rejestracji na badania:

 1. Telefoniczna: Możesz umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 22 7607 200. Nasz personel rejestracyjny pomoże Ci znaleźć dogodny termin.
 2. Osobiście: Istnieje możliwość zapisania się na wizytę osobiście, odwiedzając naszą poradnię i korzystając z usług recepcji.
 3. Poprzez osoby trzecie: Jeśli potrzebujesz, ktoś inny może umówić Cię na wizytę, dzwoniąc lub odwiedzając naszą poradnię w Twoim imieniu.

Dzięki różnorodnym metodom rejestracji, staramy się zapewnić naszym pacjentom łatwy i wygodny dostęp do potrzebnej opieki medycznej.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)

Program ten jest skierowany do osób powyżej 18. roku życia, zwłaszcza do tych w wieku 40-65 lat, które są palaczami papierosów i nie miały wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, oraz u których nie zdiagnozowano wcześniej POChP, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

 • Wczesna identyfikacja i diagnoza POChP oraz innych chorób układu oddechowego u osób palących papierosy.
 • Edukacja zdrowotna i wsparcie w rzucaniu palenia dla osób zwiększonego ryzyka chorób układu oddechowego.
 • Monitorowanie zdrowia płuc i wprowadzenie odpowiednich działań terapeutycznych i profilaktycznych.

Program profilaktyki POChP ma na celu zmniejszenie zachorowalności na choroby układu oddechowego poprzez wczesne wykrywanie i interwencję, a także poprawę jakości życia osób palących papierosy. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z dostępnych w ramach programu usług profilaktycznych oraz edukacyjnych.

 1. Porada antynikotynowa dla osób palących papierosy, niekwalifikujących się do działań w zakresie profilaktyki POChP:
  • Osoby, które palą papierosy, ale nie spełniają kryteriów do badania spirometrycznego w ramach POChP, otrzymują porady antynikotynowe. Celem jest motywowanie do rzucenia palenia i zmniejszenie ryzyka chorób układu oddechowego.
 2. Porada antynikotynowa dla osób palących papierosy, kwalifikujących się do działań w zakresie profilaktyki POChP:
  • Osoby spełniające kryteria (w wieku 40-65 lat, palacze papierosów, brak badań spirometrycznych w ostatnich 36 miesiącach, brak wcześniejszej diagnozy POChP, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy) otrzymują dodatkowo badanie spirometryczne.
  • Badanie spirometryczne polega na pomiarze pojemności płuc oraz szybkości wydechu, co pozwala na wczesne wykrycie objawów POChP i ocenę funkcji płuc.

Metody rejestracji na badania:

 1. Telefoniczna: Możesz umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 22 7607 200. Nasz personel rejestracyjny pomoże Ci znaleźć dogodny termin.
 2. Osobiście: Istnieje możliwość zapisania się na wizytę osobiście, odwiedzając naszą poradnię i korzystając z usług recepcji.
 3. Poprzez osoby trzecie: Jeśli potrzebujesz, ktoś inny może umówić Cię na wizytę, dzwoniąc lub odwiedzając naszą poradnię w Twoim imieniu.

Dzięki różnorodnym metodom rejestracji, staramy się zapewnić naszym pacjentom łatwy i wygodny dostęp do potrzebnej opieki medycznej.

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Program skierowany jest do osób w wieku od 35 do 65 lat, zadeklarowanych do lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, które:

 • Są obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia.
 • U których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.
 • W okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia, także u innych świadczeniodawców.

Program profilaktyki chorób układu krążenia jest kluczowym elementem opieki zdrowotnej, mającym na celu poprawę zdrowia publicznego poprzez redukcję ryzyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia. Zachęcamy wszystkie osoby spełniające kryteria programu do skorzystania z oferowanych badań i konsultacji.

Czynnikami ryzyka chorób układu krążenia są:

  • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg)
  • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu)
  • palenie tytoniu – sprzyja chorobie wieńcowej, często towarzyszy stresowi podnoszącemu ciśnienie i powodującemu przeciążenie układu krążenia
  • niska aktywność ruchowa = miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, zawał
  • nadwaga – sprzyja chorobie wieńcowej, miażdżycy i nadciśnieniu (każdy dodatkowy kilogram oznacza dla naszego serca zwiększoną pracę, otłuszczenie serca osłabia jego czynność i prowadzi do niewydolności)
  • nieracjonalne odżywianie- sprzyja nadwadze i podwyższeniu poziomu cholesterolu we krwi
  • upośledzona tolerancja glukozy
  • wzrost stężenia fibrynogenu
  • wzrost stężenia kwasu moczowego
  • nadmierny stres
  • wiek
  • płeć męska
  • obciążenia genetyczne

Realizacja programu:

 1. Wstępna kwalifikacja:
  • Identyfikacja pacjentów spełniających kryteria programu w systemie SIMP.
 2. Badania diagnostyczne:
  • Pomiar ciśnienia tętniczego.
  • Badania laboratoryjne: lipidogram, glukozy we krwi.
  • Ocena wskaźnika masy ciała (BMI): analiza składu ciała.
 3. Porady zdrowotne i edukacja:
  • Konsultacje z lekarzem lub pielęgniarką w celu omówienia wyników badań.
  • Edukacja na temat zdrowego stylu życia, w tym diety, aktywności fizycznej i rzucania palenia.
  • Porady dotyczące zarządzania stresem i redukcji ryzyka chorób układu krążenia.

Korzyści dla uczestników:

 • Wczesne wykrycie: Możliwość wczesnego wykrycia i interwencji w przypadku wykrycia czynników ryzyka chorób układu krążenia.
 • Dostosowane porady zdrowotne: Indywidualne podejście do każdego pacjenta, dostosowane do jego potrzeb i stanu zdrowia.
 • Zwiększenie świadomości: Edukacja na temat znaczenia zdrowego stylu życia i jego wpływu na zdrowie układu krążenia.

Metody rejestracji na badania:

 1. Telefoniczna: Możesz umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 22 7607 200. Nasz personel rejestracyjny pomoże Ci znaleźć dogodny termin.
 2. Osobiście: Istnieje możliwość zapisania się na wizytę osobiście, odwiedzając naszą poradnię i korzystając z usług recepcji.
 3. Poprzez osoby trzecie: Jeśli potrzebujesz, ktoś inny może umówić Cię na wizytę, dzwoniąc lub odwiedzając naszą poradnię w Twoim imieniu.

Dzięki różnorodnym metodom rejestracji, staramy się zapewnić naszym pacjentom łatwy i wygodny dostęp do potrzebnej opieki medycznej.

Program Profilaktyki Gruźlicy

Program skierowany jest do osób w wieku od 35 do 65 lat, zadeklarowanych do lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, które:

 • Są obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia.
 • U których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.
 • W okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia, także u innych świadczeniodawców.

Celem programu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się gruźlicy poprzez wczesne wykrywanie i monitorowanie osób narażonych na tę chorobę.

W ramach programu wykonywane są wywiad w kierunku gruźlicy oraz edukacja zdrowotna pacjenta. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę i leczenie.

Korzyści z Programu

 • Wczesne wykrywanie i leczenie gruźlicy, co zmniejsza ryzyko jej rozprzestrzeniania.
 • Poprawa jakości życia osób z grupy ryzyka dzięki zapewnieniu odpowiedniej opieki medycznej i wsparcia socjalnego.
 • Zmniejszenie obciążenia systemu opieki zdrowotnej poprzez redukcję liczby przypadków gruźlicy i hospitalizacji z nią związanych.

Metody rejestracji na badania:

 1. Telefoniczna: Możesz umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 22 7607 200. Nasz personel rejestracyjny pomoże Ci znaleźć dogodny termin.
 2. Osobiście: Istnieje możliwość zapisania się na wizytę osobiście, odwiedzając naszą poradnię i korzystając z usług recepcji.
 3. Poprzez osoby trzecie: Jeśli potrzebujesz, ktoś inny może umówić Cię na wizytę, dzwoniąc lub odwiedzając naszą poradnię w Twoim imieniu.

Dzięki różnorodnym metodom rejestracji, staramy się zapewnić naszym pacjentom łatwy i wygodny dostęp do potrzebnej opieki medycznej.

Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Program skierowany jest do osób, które:

 • Nie mają objawów sugerujących nowotwór jelita grubego,
 • Nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat.

Kryteria wiekowe:

 • 50-65 lat,
 • 40-49 lat – jeśli krewny pierwszego stopnia miał diagnozę nowotworu jelita grubego.

Udział osób poniżej 40 roku życia

Osoby poniżej 40 roku życia mogą również wziąć udział w badaniach przesiewowych, jeśli spełniają określone kryteria, takie jak obciążenie genetyczne lub inne czynniki ryzyka.

Celem programu jest wczesne wykrywanie zmian nowotworowych w jelicie grubym, co pozwala na szybsze i skuteczniejsze leczenie oraz poprawę przeżywalności pacjentów.

Działania w ramach Programu

 1. Screening i diagnostyka:
  • Przeprowadzanie kolonoskopii jako głównego narzędzia diagnostycznego.
  • Analiza wyników badań i identyfikacja osób wymagających dalszej diagnostyki lub leczenia.

Korzyści z Programu

 • Wczesne wykrywanie raka jelita grubego, co znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie.
 • Zmniejszenie śmiertelności z powodu raka jelita grubego dzięki szybkiemu wdrożeniu odpowiednich działań leczniczych.
 • Zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa na temat znaczenia profilaktyki i regularnych badań.

Program badań przesiewowych raka jelita grubego jest istotnym elementem w walce z nowotworami. Regularne badania przesiewowe, szczególnie w grupach podwyższonego ryzyka, są kluczowe dla wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia raka jelita grubego.

Metody rejestracji na badania:

 1. Telefoniczna: Możesz umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 22 7607 200. Nasz personel rejestracyjny pomoże Ci znaleźć dogodny termin.
 2. Osobiście: Istnieje możliwość zapisania się na wizytę osobiście, odwiedzając naszą poradnię i korzystając z usług recepcji.
 3. Poprzez osoby trzecie: Jeśli potrzebujesz, ktoś inny może umówić Cię na wizytę, dzwoniąc lub odwiedzając naszą poradnię w Twoim imieniu.

Dzięki różnorodnym metodom rejestracji, staramy się zapewnić naszym pacjentom łatwy i wygodny dostęp do potrzebnej opieki medycznej.