Programu profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów

 

Kryteria udziału:

Bezpłatne badania profilaktyczne kierowane są do osób:
• w wieku od 18 do 65 lat,
• odczuwających dolegliwości bólowe ze strony stawów, które nie są spowodowane urazem,
• których stawy były lub są obrzęknięte.

Schemat postępowania:
Skierowanie do OWD poprzedzone jest dwoma wizytami Pacjenta w POZ (wizyta 1 i wizyta 2), zrealizowanymi zgodnie z założeniami Programu, w szczególności:
1. wizyta 1 – wypełnienie kwestionariusza Pacjenta oraz kwestionariusza Lekarza POZ, badanie podmiotowe i przedmiotowe, w tym badania układu ruchu w kierunku RZS (test ściskania). W przypadku podejrzenia choroby zapalnej – zlecenie badań laboratoryjnych (morfologia, OB, CRP) oraz skierowanie na drugą wizytę.
2. wizyta 2 (w ciągu 2 tygodni od wizyty 1) – kompletowana jest dokumentacja medyczna dotycząca Pacjenta (kwestionariusz Pacjenta, kwestionariusz Lekarza POZ, wyniki zleconych badań, opis wyników przeprowadzonego wywiadu oraz wyników badania fizykalnego). Powtórzone są badania układu ruchu w kierunku RZS (test ściskania) oraz weryfikowane wyniki zleconych badań: OB, CRP, morfologia.
3. POZ skieruje pacjentów do OWD w przypadku spełnienia jednego z kryteriów:
• uzyskanie min. 6 pkt w kwestionariuszu Pacjenta i dodatnich wyników OB i CRP;
• dodatni wynik kwestionariusza lekarza POZ i podwyższonych wartości OB i CRP;
• dodatni wynik kwestionariusza Pacjenta i/lub lek. i dodatni wynik testu ściskania ręki i/lub stopy;
• dodatni wynik kwestionariusza Pacjenta i/lub lek. i dodatni wynik testu ściskania innego zajętego stawu;

 

Pacjent zakwalifikowany do OWD Poradni Reumatologicznej, kierowany jest w trybie pilnej wizyty do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przy ul. Szaserów 128.

 

Projekt pt. Program profilaktyczny wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów w WIM nr POWR.05.01.00-00-0021/17 (CRU/WIM/1035/2017) jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zbadaj swoje stawy. Nie daj szans RZS