„Informatyzacja publicznych usług medycznych
jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu mieszkańców
Miasta i Gminy Radzymin”

Całkowita wartość projektu: 2 159 134,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 835 263,90 PLN
Beneficjent: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie
– Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013