Okulista jest lekarzem, który zajmuje się profilaktyką oraz leczeniem chorób układu wzrokowego, badaniem wszystkich struktur związanych z narządem wzroku, w tym nerwów wzrokowych i siatkówki. Okulistyka jest to samodzielna specjalizacja, podobnie jak chirurgia, ginekologia czy pediatria. Do zakresu działań okulisty należy badanie oczu, dobieranie potrzebnych dla prawidłowego widzenia pomocy, takich jak okulary czy soczewki kontaktowe. Często okulista zapewnia pierwszą pomoc w urazach oka i przeprowadza drobne zabiegi chirurgiczne jak na przykład usuwanie ciała obcego z oka.
W naszym Centrum Medycznym w ramach poradni udzielane są konsultacje dla dorosłych i dzieci od 6 roku życia.

 

DO PORADNI W RAMACH NFZ WYMAGANE JEST SKIEROWANIE
Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.
Pamiętaj! Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.

 

Jakie choroby leczy okulista?
Okulista leczy:
• choroby spojówek – zapalenie spojówek (bakteryjne, wirusowe, opryszczkowe, chlamydiowe, atopowe, alergiczne, kontaktowe), wylew podspojówkowy, zmiany barwnikowe spojówek, zespół suchego oka;
• choroby powiek – podwinięcie, odwinięcie i opadnięcie powieki, wrodzona szczelina powiek, rak kolczystokomórkowy powiek, rak podstawnokomórkowy powiek, złośliwe i łagodne guzy powiek, zmiany barwnikowe powiek;
• choroby narządu łzowego: zapalenie gruczołu łzowego, zapalenie kanalika łzowego, zapalenie woreczka łzowego;
• choroby gałki ocznej – bielmo, zaćma, zapalenie rogówki, rozmiękanie rogówki, zwyrodnienia barwnikowe siatkówki;
• choroby oczodołu – jaskra, ropowica, zapalenie oczodołu;
• choroby nerwu wzrokowego – zapalenie nerwu wzrokowego, niedowidzenie połowiczne dwuskroniowe;
• diagnozowanie wad wzroku – krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, prezbiopia.
• migrena,
• choroba mięśni taka jak miastenia, miopatia, miotonia

 

Badanie OCT
Optyczna koherentna tomografia dna oka jest nowoczesnym badaniem pozwalającym na ocenę narządu wzroku. Badanie wykorzystywane jest głównie w diagnostyce chorób siatkówki. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to badanie nieinwazyjne i dzięki temu może zastąpić bardziej skomplikowane metody.
Na czym polega badanie OCT? Wykonanie badania OCT oka umożliwia uzyskanie modelu przekroju tkanek. W całej procedurze podobne jest trochę do badania ultrasonograficznego. Do narządu wprowadzana jest wiązka światła, która odbijając się, informuje o położeniu poszczególnych części. Badanie OCT wykonuje się u osób, które mają zwyrodnienia plamki związane z wiekiem. Wskazaniem jest także makulopatia cukrzycowa. Na OCT oka kieruje się także osoby, u których obecne są obrzęki plamki żółtej. Mogą być one niewiadomego pochodzenia. Właśnie wtedy OCT pozwala postawić diagnozę.