1. Podstawowe warunki zamawiania leków:

 1. Uprawnieni pacjenci:E-recepty mogą zamawiać pacjenci Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z aktywną deklaracją złożoną w CM Radzymin lub w filiach w Dąbrówce lub Woli Rasztowskiej, najwcześniej po pierwszej konsultacji lekarskiej odbytej stacjonarnie w CM po złożeniu deklaracji.
 2. Leki przewlekle przyjmowane:Pacjent może otrzymać e-recepty jedynie na leki przyjmowane przewlekle, zawsze zgodne z zapisem w dokumentacji medycznej prowadzonej w Centrum Medycznym.
 3. Stan zdrowia pacjenta:Pacjent przyjmuje do wiadomości, że może zamówić e-recepty niezbędne do kontynuacji leczenia, o ile stan jego zdrowia nie uległ istotnej zmianie od czasu ostatniej osobistej wizyty w Centrum Medycznym.
 4. Forma recepty:Recepta wystawiana jest w formie e-recepty.
 5. Oświadczenie pacjenta:Pacjent zamawiając e-receptę w Centrum Medycznym jednocześnie oświadcza, że w terminie zamawiania i realizowania e-recepty:
  • nie jest hospitalizowany,
  • nie ma wyznaczonej wizyty w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej.

2. Droga zamówienia e-recepty:

Należy pobrać formularz nr 226, który po wypełnieniu należy złożyć w rejestracji przychodni lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rejestracja@cmradzymin.pl.

3. Warunek refundacji:

 1. Zgodność z medycznymi wskazaniami:Pacjent może otrzymać e-receptę refundowaną, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych (ocena osoby wystawiającej receptę).
 2. Potwierdzenie ubezpieczenia:Refundacja jest możliwa, jeśli w dniu wystawienia e-recepty zostanie potwierdzone ubezpieczenie pacjenta w systemie eWUŚ.

4. KOD e-recepty dostępny jest:

Pacjent posiadający Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl) otrzyma kod PIN e-recepty poprzez SMS lub e-mail. Pacjenci którzy nie posiadają IKP, otrzymują kod PIN poprzez SMS przesłany przez pracownika Centrum Medycznego.

5. Decyzja o wystawieniu e-recepty:

 1. Ostateczna decyzja:Ostateczną decyzję o wystawieniu e-recepty, jej odmowie lub częściowej realizacji zamówienia podejmuje lekarz lub pielęgniarka.
 2. Informacja o odmowie:W przypadku odmowy lub częściowej odmowy wystawienia e-recepty, pacjent zostanie poinformowany telefonicznie lub SMS-em na numer telefonu przez niego wskazany.

FORMULARZ

Aby pobrać formularze kliknij tu: Formularz nr_226 – Zamawianie recept na leki stałe