Poradnia dla osób dorosłych
Poradnia świadczy usługi osobom pełnoletnim w zakresie diagnostyki i leczenia wszystkich zaburzeń i problemów psychicznych (zaburzenia lękowe, nerwice, depresje, psychozy, uzależnienia, problemy emocjonalne i osobowościowe, problemy w relacjach i związkach). W poradni są stosowane procedury medyczne w zakresie diagnostyki psychiatrycznej i diagnostyki psychologicznej, farmakoterapii i innych form terapii, działań konsultacyjnych i edukacyjnych, psychoterapii indywidualnej.

 

Skierowanie
WAŻNE! Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Do psychologa / psychoterapeuty jest wymagane skierowanie.
Świadczenia gwarantowane, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia są w całości finansowane przez NFZ i nie podlegają współfinansowaniu przez pacjentów. Świadczenia wykonane w innym standardzie, niż określony w rozporządzeniu, w całości finansowane są przez pacjenta.

 

Specjaliści
Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego tworzą doświadczeni lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci, psycholodzy kliniczni i psycholodzy. Osoby prowadzące psychoterapię ukończyły odpowiednie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenia uprawniające do prowadzenie psychoterapii i pracują pod stałą superwizją (ich praca jest nadzorowana przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Do psychologa lub psychoterapeuty wymagane jest skierowanie, może je wydać np. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinny) albo lekarz psychiatra – do których można zapisać się bez skierowania.

 

Z jakimi schorzeniami można się zgłosić?
Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń psychiatrycznych i psychologicznych:
• ograniczone zaburzenia psychiczne, schizofrenia, zaburzenia schizotypowe;
• zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną;
• inne zaburzenia nastroju, epizod maniakalny i depresyjny;
• zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi;
• zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych;
• zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, upośledzenie umysłowe;
• zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym;
• nieokreślone zaburzenia psychiczne, uzależnienia;
• objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego;
• stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania;
• osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjoekonomicznymi i psychosocjalnymi;
• osoby wymagające świadczeń służby zdrowia w innych okolicznościach;