Karta Praw Opiekuna to pierwszy tego typu dokument zbierający wiele bardzo istotnych dla Opiekunów informacji, stanowiący odpowiedź na potrzebę dostępu do tematów związanych z przysługującymi Opiekunom prawami w ramach opieki nad osobą chorą. Jest to praktyczne narzędzie wspierające Opiekunów w ich codziennych obowiązkach.

Karta Praw Opiekuna została opracowana przez eksperta Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, prof. nadzw. dr hab. Dorotę Karkowską, radcę prawnego. Dokument powstał z inicjatywy organizacji pacjentów w ramach kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”, w oparciu m.in. o obowiązującą Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia, odnoszące się do opisanych w nim praw opiekunów.

Zapraszamy do zapoznania się z Kartą Praw Opiekuna, która jest dostępna w dwóch wersjach: pierwszej zawierającej skondensowany opis kluczowych praw oraz drugiej, pełnej wersji.