Izba Przyjęć

 

Pacjenci do Oddziału Chorób Wewnętrznych przyjmowani są przez Izbę Przyjęć. Po przybyciu Pacjent jest wstępnie badany w celu określenia rodzaju dolegliwości/objawów. Następnie zostanie poinformowany o kolorze grupy, do której został zakwalifikowany. Kategoryzacja pacjentów dokonywana jest przy pomocy systemu TRIAGE. Jest to system kolorowych naklejek, segregujących pacjentów w zależności od stopnia obrażeń, rodzaju zachorowań i rokowań na przeżycie. Według tej klasyfikacji należy spodziewać się długości czasu oczekiwania na przyjęcie do lekarza.

Dokumenty sprawdzane przy przyjęciu:
– skierowanie do szpitala
– pełna dokumentacja lecznicza z poprzednich hospitalizacji i/lub trwającego leczenia
– aktualna listę przyjmowanych leków

Co zabrać ze sobą:
– mydło, szczoteczka do zębów, pasta oraz pozostałe przybory toaletowe w zależności od potrzeb
– ręcznik
– piżama i bielizna na zmianę
– obuwie na zmianę (kapcie)

 

Oddział Chorób Wewnętrznych

 

Na bazie Centrum Medycznego funkcjonuje 35 łóżkowy Oddział Chorób Wewnętrznych z dostępem do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie 23 specjalizacji oraz do pracowni mi.in. ultrasonografii, endoskopii, radiodiagnostyki, wstępnej nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. W strukturze placówki znajduje się nowoczesny Zakład Rehabilitacji, który świadczy usługi w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii dla pacjentów hospitalizowanych. Pacjentom Szpitala zapewniamy również wsparcie psychologa klinicznego i certyfikowanych psychoterapeutów. Prężnie działa opieka długoterminowa i środowiskowa, która jest kontynuacją leczenia poszpitalnego.

W Szpitalu, w Oddziale Chorób Wewnętrznych, rocznie hospitalizuje się ok. 1000 pacjentów. Hospitalizacja odbywa się w komfortowych, odnowionych, przytulnych 3-4 osobowych salach z własnymi węzłami sanitarnymi, dostępem do nieodpłatnej tv oraz wyżywieniem 3 posiłkowym.

W grudniu 2014 r., miesięcznik Forbes opublikował ranking finansowy szpitali gminnych i powiatowych, przygotowany przez spółkę Magellan we współpracy z Deloitte Polska. Centrum Medyczne SPZ ZOZ zajęło pierwsze miejsce w rankingu zdobywając łącznie 50 punktów i wyprzedzając duże ośrodki powiatowe.
Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r., od lat jest jedną z kluczowych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej powiatu wołomińskiego, obecnie dobrze zarządzany – jest wizytówką miasta i regionu. W rankingu oceniono m.in. finanse szpitala, sposób zarządzania, kwalifikacje kadry i warunki pobytu pacjentów. Wszystkie te wartości zostały ocenione przez kapitułę niezwykle wysoko.

Kadra zarządzająca stale dąży do poprawy jakości świadczonych usług i zapewnienia pacjentom komfortowej opieki, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Szpital angażuje się w akcje profilaktyki zdrowia, działa na rzecz społeczności lokalnej, współpracuje z organizacjami pozarządowymi.