Kardiolog to specjalista zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem schorzeń i wad układu sercowo-naczyniowego. W ramach swojej specjalizacji kardiolog bada pracę serca, funkcjonalność aorty oraz stan i działanie mniejszych naczyń krwionośnych. Poradnia kardiologiczna jest miejscem, gdzie pacjenci z chorobami serca i układu krążenia znajdą specjalistyczną pomoc i opiekę medyczną.

 

DO PORADNI W RAMACH NFZ WYMAGANE JEST SKIEROWANIE

 

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Pamiętaj! Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.

Kiedy i po co do kardiologa?
Głównymi objawami które powodują że szukamy porady kardiologa są :
• Ból lub dyskomfort w klatce piersiowej,
• Nierówne bicie serca,
• Kołatanie serca,
• Nadciśnienie tętnicze,
• Omdlenia i stany przedomdleniowe,
• Zawroty głowy,
• Łatwe męczenie się,
• Uczucie przewlekłego zmęczenia,

Badania, które może zlecić lekarz
EKG – elektryczna aktywność serca zarejestrowana przy pomocy elektrod przyłożonych na skórę klatki piersiowej. Oceniamy rytm pracy serca, wykrywamy zaburzenia przewodzenia impulsów, nieprawidłowe ich przewodzenie, uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również wysunąć podejrzenie przerostu jam serca i ich powiększenia.
Badanie wysiłkowe EKG – marsz na bieżni, pozwala ocenić zmiany w sercu zachodzące podczas wysiłku. Badanie bardzo przydatne w diagnostyce choroby wieńcowej, niewydolności serca, ocenie wydolności wysiłkowej, monitorowaniu terapii.

Badanie holterowskie EKG – całodobowe lub kilkudniowy, ciągły zapis EKG. Wydłużenie czasu rejestracji zwiększa szanse zapisania epizodów arytmii, ich interpretację co w konsekwencji umożliwia włączenie właściwego postępowania. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera. Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.
Badanie holterowskie RR – badanie polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15 minut w ciągu dnia i co pół godziny w nocy. Większość urządzeń wyposażonych jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera. Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

Echo serca (echokardiografia, USG) – za pomocą odbitych od serca fal ultradźwiękowych można ocenić budowę serca i dużych naczyń krwionośnych. Badanie wykonuje się w warunkach ambulatoryjnych, bez specjalnego przygotowania. Oceniamy prawidłowość budowy anatomicznej serca, przepływy przez jamy serca, zastawki, funkcję skurczową i rozkurczową, obecność dodatkowych struktur