Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
W naszym Centrum Medycznym, dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową. W ramach zajęć prowadzona jest również Integracja Sensoryczna.

 

 

DO PORADNI W RAMACH NFZ WYMAGANE JEST SKIEROWANIE

Skierowaniem nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.
Pamiętaj! Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.

 

Do oddziału przyjmowane są w szczególności dzieci
• z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
• z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
• z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
• z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
• z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
• z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
• z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe);
• miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
• z zaburzeniami integracji sensorycznej;
• z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
• z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów;

 

Przyjęcie do ośrodka
• Po przedstawieniu ważnego skierowania ustalana jest w Rejestracji Zakładu Rehabilitacji data konsultacji lekarskiej;
• Przyjęcia na podstawie skierowania do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego;
• Na wizytę prosimy zabierać z sobą posiadane wyniki badań i dokumenty ( karty informacyjne z pobytów w szpitalu);
• Lekarz przyjmujący określa liczbę, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko.