Struktura organizacyjna Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej przedstawia układ stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych (działów lub innych wyodrębnionych części) wewnątrz placówki.