Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NPL) to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które są udzielane poza standardowymi godzinami pracy placówek medycznych. Obejmuje ona następujące godziny:

  • Od poniedziałku do piątku: od 18:00 do 8:00 dnia następnego.
  • Całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy: dotyczy to weekendów oraz świąt państwowych i innych dni ustawowo wolnych.

Świadczenia NPL obejmują podstawową opiekę zdrowotną, która jest dostępna w sytuacjach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. W takich przypadkach pacjent ma prawo udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania i tego, gdzie złożył swoją deklarację do lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są dostępne dla wszystkich pacjentów, a świadczone w nich usługi obejmują m.in.:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Dzięki NPL pacjenci mają zapewniony dostęp do niezbędnej opieki medycznej w godzinach, gdy standardowe placówki są zamknięte, co pozwala na szybkie reagowanie w nagłych sytuacjach zdrowotnych.

Lokalizacja: Budynek przychodni, wejście boczne od ul. Konstytucji 3-go Maja 17.

Rejestracja rozmów w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej to zagadnienie, które reguluje przywołane wyżej Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 24 września 2013 r. 

Kontakt

Gabinet pielęgniarski
Tel. 22 760 72 29
Godziny: 18:00-8:00

Gabinet lekarski
Tel. 22 760 72 30
Godziny: 18:00-8:00