Noworoczne postanowienia zdrowotne 2023

To czas, w którym odczuwasz większą motywację do działania i pragniesz wprowadzić zmiany do swojego życia. Wykorzystaj przełom starego i nowego roku i skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych, które korzystnie wpłyną na Twoje zdrowie!

Dla naszych obecnych jak i przyszłych Pacjentów przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych programów profilaktycznych dostępnych w naszym Centrum Medycznym.
Chcesz skorzystać z bezpłatnych badań? Zadzwoń pod nr tel. 22 7607 200

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)
Etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) – do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich trzech lat, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

 Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)
Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:
które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Program profilaktyki chorób układu krążenia
Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka, zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w wieku od 35 do 65 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z badań w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).
Nie zastanawiaj się dłużej i koniecznie zapisz się na badania