Aktualności |

Opieka medyczna w okresie przerwy świątecznej

Uprzejmie informujemy, że od wtorku 31.10.2023 od godziny 18:00 do czwartku 2.11.2023 do godziny 8:00, świadczenia udzielane są w ramach NPL zgodnie z zakresem świadczeń.
Dyżurujący lekarz udziela pora
  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Adresy i telefony placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Mazowszu wraz z informacją, czy w danej placówce przyjmuje pediatra (od 1.10.2023 r.) http://www.nfz-warszawa.pl/…/nocna-i-swiateczna-opieka…/