Zaburzenia uwagi słuchowej u dzieci w wieku szkolnym

Ucho jest łącznikiem między światem zewnętrznym a naszym mózgiem. Odgrywa więc bardzo ważną funkcję. Nieprawidłowe przetwarzanie słuchowe może objawiać się nierozumieniem poleceń, nadwrażliwością na niektóre dźwięki, brakiem koncentracji, ubogim słownictwem, wycofaniem, zagubieniem, brakiem koordynacji ruchowej, nieumiejętnością wyizolowania pewnych dźwięków itd.

W naszym Centrum Medycznym wykonasz bezpłatnie audiometrię tonalną, na podstawie której będzie można podjąć kolejne kroki diagnostyczno-terapeutyczno-rehabilitacyjne dziecka.
Zapisy na audiometrię tonalna pod nr tel. 519 739 101

Dodatkowo w naszym Centrum Medycznym można skorzystać z indywidualnych konsultacji ze specjalistami, m.in. otolaryngologiem, audiologiem, foniatrą, neurologopedą lub neurologiem dziecięcym. Szczegóły zapisów do specjalistów pod nr tel. 22 7607 200.

Najczęstsze objawy związane z nauką:
– trudności z rozumieniem mowy w hałasie, np. kłopoty w skupieniu się na głosie nauczyciela w klasie,
– kłopoty z lokalizacją źródła dźwięku/głosu,
– trudności w nauce pisania, czytania, języków obcych,
– zaburzenia uwagi słuchowej,
– nadwrażliwość na głośne dźwięki,
– mylenie podobnie brzmiących głosek, sylab, wyrazów,
– brak zdolności muzycznych,
– trudności z wykonywaniem dłuższych poleceń,
– kłopoty z utrzymaniem uwagi na konkretnych zadaniach,
– zwłaszcza przy obecności czynników rozpraszających,
– kłopoty ze zrozumieniem treści dłuższej rozmowy lub opowiadania,
– trudności z przechodzeniem od jednej czynności do kolejnej,
– brak umiejętności tworzenia płynnych wypowiedzi.

Co może zrobić rodzic dziecka z zaburzeniami uwagi słuchowej, by pomóc mu w codziennym życiu?
– w miarę możliwości należy zredukować wszelkie niepotrzebne szumy i hałasy w domu. Dziecko powinno patrzeć na Ciebie, gdy mówisz;
– zwracać się do dziecka za pomocą prostych zdań, mów nieco spokojniej, w wolniejszym tempie. Za każdym razem upewniać się, czy dziecko właściwie zrozumiało polecenie;
– zapewnić dziecku spokojne miejsce, w którym w ciszy może odrabiać lekcje i uczyć się. Najważniejsze jednak, żeby budować w dziecku poczucie własnej wartości;
– trafna diagnoza i adekwatne, wczesne wprowadzenie terapii pozwolą uniknąć wielu problemów szkolnych i wychowawczych, zaoszczędzą dzieciom przykrych doświadczeń oraz umożliwią im pełny rozwój intelektualny i emocjonalny.

Ważne jest także zaangażowanie w proces rehabilitacji domu rodzinnego i szkoły dziecka, aby zalecone przez specjalistów ćwiczenia były wykonywane także w tych miejscach.